Позиція ректора ЖНАЕУ Олега Скидана

Позиція ректора ЖНАЕУ Олега Скидана

5 квітня 2017 року в газеті «20 хвилин» (№ 12 (628) вийшла стаття під назвою «Терпіти більше не в змозі: викладачі університету вирішили повстати проти ректора».

 

Офіційно заявляємо, що інформація, надана редакції професорами Бурлакою В.А., Буднік С.В. та доцентом Маслаком П.В., є недостовірною, свідомо образливою та наклепницькою.

Насамперед щодо кадрової політики та нарікань на незаконні звільнення працівників. Протягом останніх двох років жоден викладач університету звільнений не був. Дійсно, у деяких викладачів закінчився термін контракту, що є звичайною справою у всіх вищих навчальних закладах, де науково-педагогічні працівники обираються на конкурсній основі і з ними укладається контракт на визначений термін (умови обрання та контракту затверджені рішенням Вченої ради університету).

30 червня 2016 року закінчилися контракти у 119 викладачів університету. При цьому усі вони були проінформовані, що у липні буде оголошено конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, що і було зроблено 22 липня 2016 року (оголошення у газеті «Житомирщина» та на офіційному сайті університету).

На конкурс було подано 124 заяви претендентів. 31 серпня відбулося засідання Вченої ради університету, на якому таємним голосуванням на відповідні посади було обрано 117 працівників університету.

Частими є випадки, коли працівники після завершення терміну контракту з різних причин не беруть участі в конкурсі на відповідні посади на новий термін (невідповідність конкурсним вимогам, відсутність наукових та навчально-методичних праць з відповідної спеціальності, перехід на іншу роботу, пенсійний вік та ін.). Зокрема, у доцента Маліновського Є.Ф. 18 грудня 2015 року закінчився строк трудового договору. Тому згідно п.2 ст. 36 КЗпП України він перестав бути працівником університету (наказ №409-к від 16.12.2015 р.). 22 квітня 2016 року в газеті «Житомирщина» був оголошений конкурс на заміщення вакантної посади завідувача кафедри іноземних мов. Маліновський Є.Ф. заяву на участь у цьому конкурсі не подавав.

Також не розривався контракт з доктором географічних наук Буднік С.В. Він закінчився 30 червня 2016 року. Буднік С.В. не виявляла жодного наміру продовжувати працювати в ЖНАЕУ, не зверталася з цього приводу до ректорату університету та не брала участь у конкурсі на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників ЖНАЕУ, який відбувся у серпні 2016 року. Це виглядає цілком логічним, оскільки вона працевлаштувалася на роботу в Києві в науково-дослідній установі.

Твердження Буднік С.В. щодо плагіату при підготовці проекту програми охорони навколишнього природного середовища Житомирщини є безпідставними. У зазначеній програмі не відображено жодного авторства. Кошти були виділені виключно на розробку конкретних заходів програми в районах області (оплата відряджень, проведення відповідних обстежень тощо.). До цих робіт Буднік С.В. жодного відношення не мала і ніяких робіт не проводила.

Таким, що не відповідає дійсності, є і твердження щодо звільнення професора Положенця В.М. Кафедра селекції і біотехнології, очолювана ним, була не розформована, а реорганізована у відповідності до рішення Вченої ради університету від 19.02.2016 р. (протокол № 6). Таке рішення було ініційовано радою агрономічного факультету з огляду на об’єктивні обставини, викладені в протоколі засіданні Вченої ради агрономічного факультету від 18.02.2016 року (Додаток 2). При цьому професор Положенець В.М. залишився працювати професором кафедри захисту рослин. 31 серпня 2016 року у відповідності до діючого законодавства та із повним дотриманням усіх процедур в університеті відбулися вибори на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників. Професор Положенець В.М. претендував на посаду професора кафедри захисту рослин, проте за результатами таємного голосування на вченій раді отримав 10 голосів. На цю посаду був обраний професор Дереча О.А., який отримав 34 голоси (Додаток 3).

Колишньому ректору університету доктору економічних наук, професору Малиновському А.С., якому у 2017 році виповнюється 77 років, ще два роки тому пропонувалася посада радника ректора університету на громадських засадах, від якої він письмово відмовився. Відмовився він у 2016 році і від запропонованої посади професора кафедри бухгалтерського обліку та аудиту. Натомість професором Малиновським А.С. ставилася вимога щодо його призначення радником ректора університету на платній основі. Проте в штатному розкладі університету така посада відсутня. На неодноразові запити з цього приводу Міністерство освіти і науки України також не надало відповідного погодження.

Тобто усі співробітники університету, які чесно відносяться до роботи, є патріотами університету, продовжують працювати і жодним переслідуванням не піддаються. Натомість ті, хто ніколи не працював чесно, звик обманювати і брехати, зловживати своїм службовим становищем і незадоволені тим, що не отримали доступ до влади, щоб продовжувати свою ганебну діяльність, всіляко намагаються дестабілізувати ситуацію в університеті.

Щодо доцента Маслака П.В., то у серпні 2016 року він не пройшов за конкурсом на посаду доцента кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука, оскільки не набрав необхідної кількості голосів членів Вченої ради університету (за – 15, проти – 30) (Додаток 3). Більше того, на засіданні кафедри (яке передувало засіданню Вченої ради), на якій він працює, за нього таємним голосуванням не проголосував жоден співробітник кафедри.

Проте, йдучи назустріч доценту Маслаку П.В., він був прийнятий на посаду доцента цієї кафедри за наказом на 0,5 ставки з викладання таких дисциплін: «Державне та регіональне управління», «Корпоративне управління», «Менеджмент і маркетинг у тваринництві», «Менеджмент».

Доцент Маслак П.В. недобросовісно відноситься до виконання своїх обов’язків. Зокрема, вказана особа грубо порушує порядок провадження освітнього процесу в університеті, про що свідчить відповідний наказ по університету від 06.03.2017 р. № 100к. (Додаток 5). Маслаком П.В. незадовільно підготовлено відповідне навчально-методичне забезпечення дисциплін (Додаток 6). Крім того, при подачі на конкурс списку наукових та навчально-методичних праць Маслак П. В. свідомо подав сфальсифіковану та недостовірну інформацію щодо наявності у нього ряду праць. Ряд існуючих наукових праць зазначеної особи є плагіатом (Додаток 7).

Звинувачення Маслаком П.В. мене у плагіаті є безпідставними. Вказані Маслаком П.В. праці є моїми одноосібними науковими працями, що усі бажаючі можуть перевірити особисто.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 515 від 16.05.2016 р. в університеті було створено спецраду, якій надано право приймати до розгляду та проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на період з 16.05.2016 р. по 16.05.2018 р. Оскільки рада була відкрита напередодні літа, коли науково-педагогічні працівники перебувають у відпустках, то фактично свою роботу рада почала восени. Процедура захисту дисертацій відповідно до чинного законодавства є досить тривалою і займає не один місяць (попередній захист дисертації, проведення її експертизи, видання оголошення, підготовка та розсилка автореферату та ін.). Наразі таку процедуру пройшли вже п’ять дисертаційних робіт, захист яких розпочнеться з травня 2017 року.

Таким, що не відповідає дійсності, є і твердження щодо закриття аспірантури університету. У 2016 році аспірантура входила до складу служби наукових досліджень та інноваційного розвитку університету. У лютому 2017 року рішенням вченої ради університету створено окрему структурну одиницю – відділ аспірантури та докторантури. У 2016 році до аспірантури вступило 15 аспірантів на здобуття ступеня доктора філософії.

Університет сьогодні не має кадрових проблем. Із штатних 385 науково-педагогічних працівників університету 37 докторів наук та 285 кандидатів наук. Тобто частка працівників, які мають наукові ступені, складає 83,6%. Сьогодні це один з найвищих показників серед усіх вищих навчальних закладів не тільки Житомирщини, а й України.

Щодо нечесності виборів ректора університету, які відбулися у жовтні 2015 року, то вони відбувалися у повній відповідності до діючого законодавства та під контролем Міністерства освіти і науки України. Голосування на виборах було таємним, здійснювалося при безпосередньому контролі спостерігачів від усіх 5 кандидатів та начальника відділу керівних кадрів Міністерства освіти і науки України. Оскільки голосування було таємним, твердження про переслідування опонентів на виборах виглядає абсурдним.

Щодо діяльності університету у сфері енергозбереження. З метою економії енергоресурсів в університеті проведено наступну роботу:

1. Встановлено твердопаливну котельня (в результаті реалізації проекту ПРООН), яка вже протягом двох опалювальних сезонів забезпечує теплом технологічний факультет університету. Завдяки цій котельні лише в опалювальному сезоні 2015/2016 року вдалося зекономити близько 300 тис. грн. У наступному опалювальному сезоні така економія буде ще більшою за рахунок заготовки університетом власними силами твердого палива, що наразі вже здійснюється.

2. Змонтовано комплекс геліоелектричного модулю з вироблення електричної енергії від сонячного випромінювання на території навчального комплексу по вул. Корольова, 39.

3. При переведенні частини приміщень на опалення від централізованої міської мережі теплопостачання за сприяння міської ради проведено капітальний ремонт тепломережі до комплексу споруд по вул. Фещенка-Чопівського, 33.

Твердження про виведення з ладу системи опалення в корпусах є безпідставним. В зимовий період в університеті у період найбільших морозів дійсно розмерзлося кілька батарей, проте оперативно було проведено їх ремонт за рахунок власних комплектуючих.

Щодо ефективності управління університетом слід відмітити лише кілька фактів. Протягом останніх менш ніж двох років мого перебування на посаді ректора та завдячуючи самовідданій і наполегливій праці частини колективу, яка не хоче і не може продовжувати надалі працювати у корумпованому та непрофесійному середовищі, університет отримав надію щодо його виходу з кризового стану та початку ефективного розвитку:

1.    У рейтингу вищих навчальних закладів України «Топ- 200 Україна» у 2016 році порівняно з 2014 роком університет покращив свій статус на 20 позицій, перемістившись із 168 на 148 позицію.

2.                  У 2016 році вперше за останні роки університет збільшив набір студентів (на 26%) та наростив загальний їх контингент до 7,1 тис. осіб, що створює основу для подальшого розвитку навчального закладу. Критерій заповненості місць широкого конкурсу за результатами вступної кампанії 2016 року в університеті склав 79,7, що на 13,7 відсоткових пунктів більше, ніж в середньому по Україні.

3.                  Вперше в своїй історії університет з 2016 року реалізує ряд масштабних міжнародних проектів: міжнародний проект «Німецько-Українська співпраця в галузі органічного землеробства» (фінансується урядом Німеччини) та проект «Аграрна політика ЄС» напряму ЖАН МОНЕ в рамках програми «ЕРАЗМУС+», що фінансується Європейським Союзом. Також університет у якості партнера став переможцем проекту «LaScalA» (Міжнародний центр компетенцій з великомасштабного сільського господарства).

4.  Протягом останніх 2 років ряд викладачів університету пройшли зарубіжне стажування у США, Німеччині та Польщі. Щорічно кількасот студентів університету проходять виробничу практику у Німеччині, Нідерландах, Данії. Цьогоріч таких студентів буде більше півтисячі.

5.                  У 2016 р. в ЖНАЕУ було створено університетську хіміко-аналітичну лабораторію, 2 нових комп’ютерних класи, відкрито нове приміщення приймальної комісії та власний копі-центр, відремонтовано десятки навчальних аудиторій, актову залу. У студентських гуртожитках завершено встановлення бойлерів, відремонтовано плити та душові.

Таким чином, інформація, подана професорами Бурлакою В.А., Буднік С.В. та доцентом Маслаком П.В., є свідомо наклепницькою та недостовірною.

 

Ректор Житомирського національного

агроекологічного університету                   Олег Скидан

 

Голова студентського самоврядування

Житомирського національного

агроекологічного університету                   Віктор Наумчук

 

Голова первинної профспілкової

організації студентів Житомирського

національного агроекологічного

університету                                                 Олександр Лопатюк

 

11 квітня 2017 року

Як повідомляли "20 хвилин", Терпіти більше не в змозі: викладачі Житомирського національного агроекологічного університету вирішили повстати проти ректора.

Читайте також Досягнення чи імітація? Колишній ректор ЖНАЕУ Антон Малиновський відверто про «успіхи» свого наступника Олега Скидана
 

Коментарі (2)
  • Петр

    Здане навчально-дослідне господарство «Україна» (4,5 тис.га); продані за обіцянку продовження контракту на посаді ректора 5,4 га земель природно-заповідного фонду (яблуневий сад в Ботанічному саду); повністю занедбане та заросле бур’янами дослідне поле університету; вкрадені сотні тисяч гривень при будівництві факультету лісового господарства (за них побудували «Relax»); майже щоденні транспортні продуктові вояжі зі столової університету в той же «Relax»; жодного поміняного вікна, жодної утепленої стіни чи заміненої системи опалення в університеті (натомість сотні непотрібних стендів та кольорових вітражів, які купувалися в своїх же фірмах за шалені гроші – так створювалася ілюзія краси і достатку); регулярно п’яний ректор, якого тишком-нишком у темряві виносили з університету, або й підбирали в цьому стані лежачого біля університету – ось і весь сумний спадок Антона Малиновського на посаді ректора. Більше десятка років втраченого часу і втрачених можливостей… Сумно і прикро…
  • София Береза

    Олег Васильович, подивіться на рейтинг вашої статті - оце ваш рейтинг як керівника, ніхто жодної підтримки не написав на Вашу позицію, навіть пополізатєлі. і так мало переглядів, а це говорить про одне, що що ваша позиція усім до одного місця. Керівника судять по справам, а справи у вас погані.
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні
Новини Житомира за сьогодні
17:00 Як обрати стиглий і смачний кавун: 10 основних порад 16:55 «Добре здоров'я на Інтері»: 5 причин дивитися нове ток-шоу 16:29 Через недопалок ледь не згорів приватний будинок в Іванополі на Чуднівщині 16:00 У Житомирі на забезпечення шкіл засобами для безпечного навчання в умовах карантину спрямують 4,6 млн грн Від читача 16:08 Батько-депутат заплатив 429 000 грн аліментів!!! Стягнення заборгованості зі сплати аліментів залишається пріоритетним в роботі органів державної виконавчої служби Хмельницької області. 15:40 Київська митниця: щодо переміщення власного автотранспорту до інших країн через непідконтрольну територію 15:21 Сонце, білі хмари, шорти і капелюхи, - синоптик обіцяє нам чудову погоду на вікенд 15:01 Сезон полювання на пернату дичину стартує 8 серпня: правила і застороги 14:40 Овручанка викрала з кишені перехожої мобільний та потрапила в поле зору поліції
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Ваші відгуки про послуги у Житомирі Ваші відгуки про послуги у Житомирі
keyboard_arrow_up