Договір

про користування сайтом

Адміністрація сайту "https://zt.20minut.ua/" (надалі – «Адміністрація»), пропонує Вам (надалі – Користувач) користуватися визначеними нижче сайтом в мережі Інтернет на умовах даного Договору, що викладені нижче:

 1. Предмет договору:
  • 1.1 Договір про користування сайтом (надалі – Договір) регулює умови використання Користувачами сайту в мережі Інтернет https://zt.20minut.ua/ (надалі – Сайт).
  • 1.2 Чинна версія Договору доступна за адресою (https://zt.20minut.ua/rule URL за яким доступні правила).
  • 1.3 Договір може бути змінений Адміністрацією без будь-якого попереднього повідомлення Користувача. Нова редакція Договору вступає в силу з моменту його розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору. Користувач самостійно несе обов’язок щодо ознайомлення із новими редакціями Договору.
  • 1.4 Договір вступає в силу з моменту вираження Користувачем згоди, шляхом прийняття умов Договору при натисканні кнопки «Приймаю умови використання сайту» на сторінці реєстрації
  • 1.5 На Сайті можуть бути додатково встановлені умови використання окремих ресурсів та сервісів.
  • 1.6 Якщо Користувач не погоджується з Договором, то останній не може користуватися Сайтом.
 2. Використання Сайту:
  • 2.1 Адміністрація надає Користувачу можливість за допомогою Сайта користуватись широким спектром онлайнових послуг (інформаційних, комунікаційних тощо) в тому числі, але не виключно:
   • - перегляд новин;
   • - додавання коментарів до новин;
   • - оцінювання матеріалів;
   • - оцінювання коментарів;
   • - розміщення посилань на сайт з новиною на сторінках соціальних мереж (кнопка «Розкажи друзям»).
   • Усі матеріали, ресурси і сервіси, що розміщені на Сайті на момент затвердження даної угоди, а також будуть розміщені в майбутньому, є предметом Договору.
  • 2.2 Щоб зареєструватись на Сайті, Користувач повинен зазначити повну та правдиву інформацію про себе, відповідно до питань, які наведені у реєстраційній формі і підтримувати таку інформацію в актуальному стані.
   • 2.2.1 Зазначена Користувачем інформація про себе не є відомостями чи сукупністю відомостей, що ідентифікують цю особу або за допомогою яких вона може бути конкретно ідентифікована.
  • 2.3 Користувач самостійно вказує свою електронну адресу, ім’я та прізвище або погоджується з тим, що Сайт отримає таку інформацію з вказаного користувачем профілю із соціальних мереж.
   • 2.3.1 Користувач несе відповідальність за безпеку вказаної електронної адреси, ім'я та прізвища, а також за все, що буде зроблено на Сайті під цією електронною адресою, ім'ям та прізвищем.
   • 2.3.2 Користувач та Адміністрація не розголошують пароль Користувача.
   • 2.3.3 Користувач надає свою згоду на використання Адміністрацією на власний розсуд та в любий спосіб його права інтелектуальної власності без виплати винагороди.
   • 2.3.4 Користувач має право на видалення власного облікового запису. Для цього Користувачу потрібно звернутись до адміністрації сайту, контакти якої вказані у пункті 9 Правил користування сайтом.
  • 2.4 Адміністрація має право:
   • 2.4.1 Використовувати адреси електронної пошти зареєстрованих Користувачів для розсилання повідомлень.
   • 2.4.2 Переносити повідомлення в інший розділ, якщо, на її думку, вони стосуються відповідної тематики.
   • 2.4.3 Видаляти повідомлення та коментарі Користувача, якщо вони суперечать умовам Договору та нормам чинного законодавства України.
   • 2.4.4 Використовувати надані Користувачем об’єкти авторського права на Сайті, зокрема (та не виключно) твори, статті, фотографії, відео, графіка відповідно до п. 2.8 Договору.
   • 2.4.5 Заблокувати  аккаунт (обліковий запис) Користувача, у разі порушень умов Договору чи не використання відповідного сервісу (поштового ящика, блогу тощо) більше 1 (одного) року
   • 2.4.6 Видалити будь-який контент без пояснення причин, у разі порушень чинного законодавства України, умов Договору.
   • 2.4.7 В будь-який час закрити будь-який ресурс (сервіс) у тому числі без попереднього повідомлення Користувача. В такому разі Адміністрація не несе відповідальності за припинення доступу до своїх ресурсів на Сайті.
  • 2.5 Користувач має право:
   • 2.5.1 Створювати власні текстові повідомлення, коментарі, а також обмінюватись думками з приводу відповідної тематики опублікованої інформації.
   • 2.5.2 Будь-яке використання матеріалів, розміщених на Сайті, в тому числі матеріалів, у яких міститься посилання на інші Інтернет - ресурси, здійснюється відповідно до Умов використання матеріалів (знаходиться за адресою https://zt.20minut.ua/rule).
  • 2.6 У випадку виявлення фактів несанкціонованого використання ресурсів Сайту Користувач повинен як  найшвидше повідомити про це Адміністрацію.
  • 2.7 Користувач надає Адміністрації дозвіл на обробку наданої ним інформації, що передбачає також і використання такої інформації, в тому числі і в цілях маркетингових досліджень та таргетинга на Сайті.
  • 2.8 Приймаючи даний договір, Користувач розуміє і погоджується, що передає Адміністрації виключні права інтелектуальної власності на наступні об’єкти права інтелектуальної власності, що розміщуються ним на Сайті: право на використання творів, статей, коментарів, фотографій, відео, графіки інших об’єктів права інтелектуальної власності (у подальшому, для зручності  - «твір») та виключне право на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами, що дає Адміністрації право самостійно використовувати та/або дозволяти чи забороняти: відтворення творів; публічне виконання і публічне сповіщення творів; публічну демонстрацію і публічний показ; будь-яке повторне оприлюднення творів, якщо воно здійснюється іншою організацією, ніж та, що здійснила перше оприлюднення; переклади творів; переробки, адаптації та інші подібні зміни творів; включення творів як складових частин до збірників, антологій, енциклопедій тощо; розповсюдження творів шляхом першого продажу, відчуження іншим способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору; подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором; здавання в майновий найм і (або) комерційний прокат після першого продажу, відчуження іншим способом оригіналу або примірників творів, у тому числі у формі, яку зчитує комп'ютер; імпорт примірників творів без виплати Користувачу винагороди.
 3. Матеріали, що надаються Користувачем:
  • 3.1 На сайті заборонено розміщувати та розповсюджувати:
   • 3.1.1 Заклики до насильницької зміни чи поваленню конституційного ладу або до захоплення державної влади; заклики щодо поділу меж території  чи державного кордону  України, порушення порядку, встановленого Конституцією України; заклики до підпалу, знищенню майна, захопленню будівель і споруд, насильницькому виселенню громадян; заклики до агресії чи розпаленню воєнного конфлікту або розміщувати інший матеріал, який може становити кримінальний злочин або причину його скоєння;
   • 3.1.2 Матеріали, які є незаконними, шкідливими; що ображають моральність, честь і достоїнство, права й охоронювані законом інтереси третіх осіб; а також нецензурні вислови та матеріали і вислови порнографічного, еротичного або сексуального характеру;
   • 3.1.3 Матеріали рекламного, комерційного або адаптаційного характеру, розміщення яких не узгоджено з Адміністрацією;
   • 3.1.4 Об’єкти інтелектуальної власності, на які оформлені авторські права, без наявності відповідного дозволу на таке публічне розміщення чи розповсюдження;
   • 3.1.5 Матеріали, що містять комп’ютерні коди, призначені для порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп’ютерного або телекомунікаційного устаткування або програм, для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до комерційних програмних продуктів, логіни, паролі та інші засоби для одержання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернет.
   • 3.1.6 Персональні дані інших користувачів;
   • 3.1.7 Матеріали, зміст та/або розповсюдження яких порушує чинне законодавство України та положення міжнародного законодавства.
   • 3.1.8 Інформацію комерційного характеру, яка відноситься до особистості Користувача.
  • 3.2 Користувач підтверджує, що несе відповідальність за будь-яку інформацію, яку надає та розміщає на Сайті згідно чинного законодавства.
 4. Посилання на інші сайти:
  • 4.1 Через Сайт можна отримати доступ до інших сайтів в мережі Інтернет. Адміністрація не має жодного контролю над цими сайтами, і Користувач отримує доступ до них виключно на власний ризик. Користувач визнає і погоджується з тим, що Адміністрація не несе жодної відповідальності за доступність до таких сайтів та за їх контент, а також за будь-які наслідки, пов’язані з використанням контенту цих сайтів.
 5. Обмеження відповідальності Адміністрації:
  • 5.1 Користувач користується Сайтом виключно на власний ризик. Користувач несе відповідальність за будь-яку шкоду, спричинену комп’ютеру Користувача та його даним. Адміністрація не несе жодної відповідальності, в тому числі і за відповідність Сайту цілям та меті Користувача.
  • 5.2 Адміністрація не здійснює обов’язкової перевірки матеріалів, що розміщується Користувачем на Сайті
  • 5.3 Адміністрація не несе відповідальності за зміст матеріалів на Сайті та за будь-які висловлювання та коментарі інших користувачів, за їх відповідність вимогам законодавства, за порушення авторських прав, несанкціоноване використання знаків для товарів і послуг, найменування фірм та їх логотипів тощо.
  • 5.4 Адміністрація в жодному разі не несе відповідальність за будь-які прямі, непрямі збитки, збитки понесені у зв’язку зі сплатою штрафних санкцій, чи будь-які збитки взагалі, навіть якщо Адміністрації було наперед повідомлене про можливість понесення таких збитків, у зв’язку з використанням та/чи неможливістю використання Сайтів.
  • 5.5 У випадку пред’явлення Адміністрації претензій зі сторони третіх осіб у зв’язку з інформацією, яка розміщується Користувачем на Сайті (в тому числі і претензії зі сторони власників авторських прав та/або суміжних прав, їх уповноважених представників чи третіх осіб), Користувач зобов’язаний самостійно і за власний рахунок врегульовувати і вирішувати всі спори з особами, що подали претензії, а також відшкодувати понесені Адміністрацією збитки у повному обсязі.
  • 5.6 Адміністрація намагається забезпечувати безперебійну роботу Сайту, проте не несе відповідальності за повну або часткову втрату контенту Користувача, що розміщений на сайті, а також за недостатню якість або швидкість перегляду такого контенту.
 6. Модерування:
  • 6.1 Модерування інтерактивних ресурсів на Сайті (коментарі, форуми, блоги) здійснюється за принципом постмодерації. Ці повідомлення спочатку додаються, а вже потім перевіряються модераторами.
  • 6.2 Якщо модератор вважає, що будь-який текст порушує правила користування сайтом, він має право видалити його.
  • 6.3 Кожний Користувач має право поскаржитись на коментар. У разі наявності кількох скарг, коментар буде прихований для подальшого перегляду модератором.
  • 6.4 Якщо Користувач не згоден з рішенням модератора, він може написати скаргу до служби технічної підтримки сайту, що вказана на відповідному Сайті.
 7. Персональні дані:
  • 7.1 Користувач, підтверджує, що всі надані ним персональні дані є вірними, й надає свою згоду (дозвіл Адміністрації зберігати та обробляти з метою виконання Договору надані персональні дані будь-яким чином, визначеним Законом України “Про захист персональних даних”.
  • 7.2 Користувач має право видалити власний обліковий запис (при цьому також будуть видалені персональні дані користувача). Щоб видалити обліковий запис та персональні дані, користувачу потрібно скористатись кнопкою "Видалити обліковий запис" в особистому кабінеті https://zt.20minut.ua/cabinet або звернутись до адміністрації сайту, написавши на e-mail: [email protected] в довільній формі.
 8. Заключні положення:
  • 8.1 Даний договір та відносини, що склались у результаті прийняття умов Договору регулюються чинним законодавством України.
  • 8.2 Даний договір є договором приєднання відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України, у зв’язку з чим:
   • 8.2.1 Договір укладається лише шляхом приєднання до нього в цілому Користувача, що виявив намір укласти Договір;
   • 8.2.2 Користувач, що виявив намір укласти Договір, не може запропонувати свої умови Договору;
   • 8.2.3 У випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його положень Користувач, який виявляє намір укласти Договір, вправі відмовитися від його укладення;
   • 8.2.4 Вимоги щодо зміни або розірвання Договору, після набрання ним чинності, пред’являються і підлягають задоволенню відповідно до положень чинного законодавства України.
  • 8.3 Користувач погоджується, що уклав Договір при повному розумінні його змісту.
  • 8.4 Заголовки до розділів Договору зазначені для зручності та не мають юридичної чи договірної сили.
 9. Реквізити Адміністрації:
keyboard_arrow_up