На Житомирщині створили підприємство, яке займатиметься видобутком та реалізацією бурштину

Сьогодні, 25 травня, під час сесії Житомирської облради було прийняте рішення про створення двох нових комунальних підприємств -"Надра Житомирщини" та "Еко-сервіс". Кожне із новостворених підприємств матиме по 150 тисяч гривень статутного капіталу. 

 

На Житомирщині створили підприємство, яке займатиметься видобутком та реалізацією бурштину

Основні напрямки діяльності КП " Надра Житомирщини":

- здійснення видобувної, геологорозвідувальної, виробничої, торгівельної, консультаційної, посередницької, інвестиційної, інноваційної, культурно-освітньої та будь-якої іншої господарської та підприємницької діяльності, що не суперечить чинному законодавству України;

- участь у розробці та реалізації проектів програм економічного розвитку Житомирської області та галузевих програм в частині пошуку (розвідки), а також видобування корисних копалин, їх використання та охорони надр;

- добування, переробка і збагачення піску, пісчано-гравійної, цегельно-черепичної сировини, торфу та інших нерудних корисних копалин, виготовлення і реалізація продукції на їх основі;

- виробництво будівельних матеріалів, вапна, гіпсових сумішей, буто-щебеневої продукції та  залізобетонних виробів тощо, їх реалізація;

- розроблення (експлуатація) родовищ корисних копалин місцевого та загальнодержавного значення ;

- добування та переробка сировини для облицювальних матеріалів і бутового каменю, виробництво з природного каменю архітектурно-будівельних, декоративних, ритуальних та інших виробів,

- видобування дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, у т.ч. бурштину, виготовлення та реалізація виробів з їх використанням;

- скуповування та приймання, зберігання, експонування необробленого дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння та виробів з нього;

- надання допоміжних послуг у сфері будівництва і розроблення кар’єрів з видобутку (експлуатації) родовищ корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення;

- виконання геологічного вивчення, геологічної розвідки (пошуку) у т.ч. дослідно-промислової розробки, та інших робіт, передбачених Положенням про стадії геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копалини, затвердженого наказом комітету України з питань геології та використання надр від 15.02.00 №19;

- виконання проектних і пошукових робіт в галузі будівництва, геодезії, картографії,

- надання консультацій та методичної допомоги по оформленню документів з отримання спеціальних дозволів на користування надрами, інших питань пов’язаних з використанням та охороною надр;

- організує в регіоні виконання законодавства в частині забезпечення раціонального використання і охорони надр та навколишнього природного середовища, включаючи виконання робіт направлених на рекультивацію порушених земель;

- укладання договорів та інших угод із юридичними суб’єктами господарювання та фізичними особами України на здійснення ними видобувної, геологорозвідувальної, виробничої, торгівельної, консультаційної, інвестиційної, інноваційної та будь-якої іншої господарської та підприємницької діяльності, несе по ним зобов’язання і приймає самостійні рішення що не суперечать чинному законодавству України та рішенням Органу управління майном;

- здійснення матеріально-технічного та фінансового забезпечення міжнародних та вітчизняних екологічних виробничих комерційних та благодійних проектів шляхом залучення кредитів, позичок, інвестицій тощо;

- виробництво та реалізація будь-якої продукції, необхідної для здійснення діяльності Підприємства ;

- надання транспортних, побутових і сервісних послуг;

- організація оптової та роздрібної торгівлі матеріалами, сировиною, продукцією виробничо-технічного призначення, товарами народного споживання;

- діяльність по впровадженню досягнень науки і техніки в виробництво, сферу обслуговування;

- торгово-посередницька діяльність;

- виконання посередницьких, комерційних, дилерських, консалтингових та дистриб’юторських послуг виробничого і невиробничого характеру, включаючи створення торговельного дому, здійснення угод по експорту-імпорту, торгівля зовнішня;

- надання інших допоміжних комерційних послуг;

- організація і проведення, надання послуг у проведенні, конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів;

- надання послуг у проведенні технічних, економічних, юридичних та інших консультацій;

         - сприяння розвитку народних промислів, організація підприємств та майстерень народних промислів, реалізація виготовленої ними продукції;

         - виконання робіт із вивчення ринку;

- здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

- здійснення інших видів господарської діяльності не забороненої чинним законодавством України.

 

 

Згідно Статуту, основними напрямками діяльності КП "Еко-сервіс" є:

 •  збирання, купівля, приймання, зберігання, оброблення (перероблення), перевезення, реалізація і постачання, видалення відходів, їх утилізація, розміщення відходів на спеціальних полігонах, а також надання інших послуг у цій сфері;
 • будівництво та утримання полігонів, спеціально обладнаних місць (сховищ) для накопичення та зберігання або видалення та утилізації відходів у т.ч. небезпечних (НВ), з використанням спеціального обладнання і потужностей з їх переробки для вирішення питань утилізації, переробки техногенних промислових відходів від діяльності гірничих та каменеобробних підприємств та інших виробництв;
 • збирання, переробка твердих та рідких відходів виробництва, у т.ч. що містять дорогоцінні метали й дорогоцінне каміння та їх брухту, виготовлення і реалізація продукції на їх основі;
 • надання платних послуг юридичним і фізичним особам щодо розміщення безпечних твердих промислових, будівельних та побутових відходів на звалищних полігонах міста;
 • перевезення лісоматеріалів, великогабаритних вантажів, великовагових вантажів, непакованих вантажів (навалом або наливом), автомобілів, відходів і брухту без діяльності щодо їх збирання або утилізації;
 • допоміжне обслуговування наземного транспорту (ремонт та обслуговування, закупівля та використання паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, автокосметики для легкового і вантажного автотранспорту);
 • демонтаж автомобілів, суден, комп'ютерів, телевізорів та іншого устаткування, що зазнало аварії або поломки, задля утилізації їх відходів;
 • закупівлю у населення скляної тари, різноманітних пакувальних відходів, брухту чорних та кольорових металів тощо (їх вторинного перероблення) для подальшого продажу переробним підприємствам;
 • збирання відпрацьованої електроніки, у т.ч. побутової, для подальшого продажу переробним підприємствам;
 • здійснення видобувної, геологорозвідувальної, виробничої, торгівельної, консультаційної, посередницької, інвестиційної, інноваційної, культурно-освітньої та будь-якої іншої господарської та підприємницької діяльності, що не суперечить чинному законодавству України;
 • участь у розробці проектів програм економічного розвитку області та галузевих програм в частині пошуку (розвідки), а також видобування корисних копалин, їх використання та охорони надр і механізму їх реалізації;
 • добування та переробка сировини для облицювальних матеріалів і бутового каменю, виробництво з природного каменю архітектурно-будівельних, декоративних, ритуальних та інших виробів;
 • видобування благородних металів, виготовлення та реалізація виробів з їх використанням;
 • видобування дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, у т.ч. бурштину, виготовлення та реалізація виробів з їх використанням;
 • скуповування та приймання, зберігання, експонування благородних металів, необробленого дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння та виробів з нього;
 • добування і переробка торфу, піщано-гравійної, цегельно-черепичної сировини та інших нерудних корисних копалин, виготовлення і реалізація продукції на їх основі;
 • виробництво будівельних матеріалів, вапна, гіпсових сумішей, буто-щебеневої продукції та  залізобетонних виробів тощо, їх реалізація;
 • розроблення (експлуатація) родовищ корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення;
 • надання допоміжних послуг у сфері будівництва і розроблення кар’єрів з видобутку (експлуатації) родовищ корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення;
 • виконання геологічного вивчення, геологічної розвідки (пошуку) у т.ч. дослідно-промислової розробки, та інших робіт, передбачених Положенням про стадії геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копалини, затвердженого наказом комітету України з питань геології та використання надр від 15.02.00 №19, у. т.ч. при здійсненні досліджень родовищ благородних металів дорогоцінних металів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння;
 • виконання проектних і пошукових робіт в галузі будівництва, геодезії, картографії;
 • надання консультацій та методичної допомоги по оформленню документів з отримання спеціальних дозволів на користування надрами, інших питань пов’язаних з використанням та охороною надр;
 • укладання договорів та інших угод із юридичними суб’єктами господарювання та фізичними особами України на здійснення ними видобувної, геологорозвідувальної, виробничої, торгівельної, консультаційної, інвестиційної, інноваційної та будь-якої іншої господарської та підприємницької діяльності, несе по ним зобов’язання і приймає самостійні рішення що не суперечать чинному законодавству України та рішенням Органу управління майном;
 • здійснення матеріально-технічного та фінансового забезпечення масштабних міжнародних проектів та вітчизняних будівельних, виробничих та комерційних проектів шляхом залучення кредитів, позичок, інвестицій тощо;
 • виробництво та реалізація будь-якої продукції, необхідної для здійснення діяльності Підприємства;
 • надання інших допоміжних комерційних послуг;
 • організує в регіоні виконання законодавства в частині забезпечення раціонального використання і охорони надр та навколишнього природного середовища, включаючи виконання робіт направлених на рекультивацію порушених земель;
 • технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
 • організація оптової та роздрібної торгівлі матеріалами, сировиною, продукцією виробничо-технічного призначення, товарами народного споживання;
 • надання транспортних, побутових і сервісних послуг;
 • діяльність по впровадженню досягнень науки і техніки в виробництво, сферу обслуговування;
 • виробництво, тиражування та реалізація наукових розробок;
 • торгово-посередницька діяльність;
 • виконання посередницьких, комерційних, дилерських, консалтингових та дистриб’юторських послуг виробничого і невиробничого характеру, включаючи створення торговельного дому, здійснення угод по експорту-імпорту, торгівля зовнішня;
 • організація і проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів;
 • надання послуг у проведенні технічних, економічних, юридичних та інших консультацій;
 • сприяння розвитку народних промислів, організація підприємств та майстерень народних промислів, реалізація виготовленої ними продукції;
 • виконання робіт із вивчення ринку послуг з переробки відходів;
 • здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
 • здійснення інших видів господарської діяльності не забороненої чинним законодавством України.
0
0
0
0
Коментарі
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні

Новини Житомира за сьогодні

17:55 Радомишльський район: вогнеборці ліквідували загоряння даху житлового будинку 17:23 Житомирщина оголосила тендери на будівництво 22 амбулаторій 17:00 У Житомирі відбудеться фестиваль «Берегиня Полісся. Свято з українським конем». 16:45 Житомир вперше прийматиме чемпіонат України з плавання Від читача 15:54 Допоможіть моїй донечці побачити цей світ власними очима 16:20 Внесено зміни до порядку відшкодування добових 16:00 Вечір моди, стилю та вишуканості: модельна агенція «Gloria Models» відсвяткувала своє 10-річчя 15:45 Бердичів: вогнеборці ліквідували пожежу в квартирі багатоповерхівки 15:20 Житомирським пільговикам виділять чотири квартири 15:01 На Житомирщині депутата сільради оштрафували за неповідомлення про реальний конфлікт інтересів під час прийняття рішення в інтересах свого батька 14:40 Бюджет участі: перед новим стартом варто було б озирнутися назад 14:18 Олевська та Любарська ОТГ впроваджують практику громадського бюджету 14:00 Вилкул: Задолженность по зарплате уже превысила 2,73 млрд грн, этот антирекорд побил даже показатели начала 2000-х годов 12:40 АТ «Кварцсамоцвіти» не отримали спеціальний дозвіл на користування надрами 12:17 ДТП з АТОвцями: усе, що потрібно знати 12:10 Впроваджувати технології відновлюваної енергетики та скоротити споживання енергії: Житомир переходить на 100 % ВДЕ 12:00 Утеплення підлоги в приватному будинку: поради фахівців 11:40 У Житомирі продовжили конкурс на кращу ідею пам’ятника воїнам АТО 11:25 Виконком пропонує фарбою позначити ями на дорогах 11:21 Тарифи знову зростуть
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Не пропускай новини — долучайся до нас на Facebook
keyboard_arrow_up