На Житомирщині створили підприємство, яке займатиметься видобутком та реалізацією бурштину

На Житомирщині створили підприємство, яке займатиметься видобутком та реалізацією бурштину

Сьогодні, 25 травня, під час сесії Житомирської облради було прийняте рішення про створення двох нових комунальних підприємств -"Надра Житомирщини" та "Еко-сервіс". Кожне із новостворених підприємств матиме по 150 тисяч гривень статутного капіталу. 

 

Основні напрямки діяльності КП " Надра Житомирщини":

- здійснення видобувної, геологорозвідувальної, виробничої, торгівельної, консультаційної, посередницької, інвестиційної, інноваційної, культурно-освітньої та будь-якої іншої господарської та підприємницької діяльності, що не суперечить чинному законодавству України;

- участь у розробці та реалізації проектів програм економічного розвитку Житомирської області та галузевих програм в частині пошуку (розвідки), а також видобування корисних копалин, їх використання та охорони надр;

- добування, переробка і збагачення піску, пісчано-гравійної, цегельно-черепичної сировини, торфу та інших нерудних корисних копалин, виготовлення і реалізація продукції на їх основі;

- виробництво будівельних матеріалів, вапна, гіпсових сумішей, буто-щебеневої продукції та  залізобетонних виробів тощо, їх реалізація;

- розроблення (експлуатація) родовищ корисних копалин місцевого та загальнодержавного значення ;

- добування та переробка сировини для облицювальних матеріалів і бутового каменю, виробництво з природного каменю архітектурно-будівельних, декоративних, ритуальних та інших виробів,

- видобування дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, у т.ч. бурштину, виготовлення та реалізація виробів з їх використанням;

- скуповування та приймання, зберігання, експонування необробленого дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння та виробів з нього;

- надання допоміжних послуг у сфері будівництва і розроблення кар’єрів з видобутку (експлуатації) родовищ корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення;

- виконання геологічного вивчення, геологічної розвідки (пошуку) у т.ч. дослідно-промислової розробки, та інших робіт, передбачених Положенням про стадії геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копалини, затвердженого наказом комітету України з питань геології та використання надр від 15.02.00 №19;

- виконання проектних і пошукових робіт в галузі будівництва, геодезії, картографії,

- надання консультацій та методичної допомоги по оформленню документів з отримання спеціальних дозволів на користування надрами, інших питань пов’язаних з використанням та охороною надр;

- організує в регіоні виконання законодавства в частині забезпечення раціонального використання і охорони надр та навколишнього природного середовища, включаючи виконання робіт направлених на рекультивацію порушених земель;

- укладання договорів та інших угод із юридичними суб’єктами господарювання та фізичними особами України на здійснення ними видобувної, геологорозвідувальної, виробничої, торгівельної, консультаційної, інвестиційної, інноваційної та будь-якої іншої господарської та підприємницької діяльності, несе по ним зобов’язання і приймає самостійні рішення що не суперечать чинному законодавству України та рішенням Органу управління майном;

- здійснення матеріально-технічного та фінансового забезпечення міжнародних та вітчизняних екологічних виробничих комерційних та благодійних проектів шляхом залучення кредитів, позичок, інвестицій тощо;

- виробництво та реалізація будь-якої продукції, необхідної для здійснення діяльності Підприємства ;

- надання транспортних, побутових і сервісних послуг;

- організація оптової та роздрібної торгівлі матеріалами, сировиною, продукцією виробничо-технічного призначення, товарами народного споживання;

- діяльність по впровадженню досягнень науки і техніки в виробництво, сферу обслуговування;

- торгово-посередницька діяльність;

- виконання посередницьких, комерційних, дилерських, консалтингових та дистриб’юторських послуг виробничого і невиробничого характеру, включаючи створення торговельного дому, здійснення угод по експорту-імпорту, торгівля зовнішня;

- надання інших допоміжних комерційних послуг;

- організація і проведення, надання послуг у проведенні, конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів;

- надання послуг у проведенні технічних, економічних, юридичних та інших консультацій;

         - сприяння розвитку народних промислів, організація підприємств та майстерень народних промислів, реалізація виготовленої ними продукції;

         - виконання робіт із вивчення ринку;

- здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

- здійснення інших видів господарської діяльності не забороненої чинним законодавством України.

 

 

Згідно Статуту, основними напрямками діяльності КП "Еко-сервіс" є:

 •  збирання, купівля, приймання, зберігання, оброблення (перероблення), перевезення, реалізація і постачання, видалення відходів, їх утилізація, розміщення відходів на спеціальних полігонах, а також надання інших послуг у цій сфері;
 • будівництво та утримання полігонів, спеціально обладнаних місць (сховищ) для накопичення та зберігання або видалення та утилізації відходів у т.ч. небезпечних (НВ), з використанням спеціального обладнання і потужностей з їх переробки для вирішення питань утилізації, переробки техногенних промислових відходів від діяльності гірничих та каменеобробних підприємств та інших виробництв;
 • збирання, переробка твердих та рідких відходів виробництва, у т.ч. що містять дорогоцінні метали й дорогоцінне каміння та їх брухту, виготовлення і реалізація продукції на їх основі;
 • надання платних послуг юридичним і фізичним особам щодо розміщення безпечних твердих промислових, будівельних та побутових відходів на звалищних полігонах міста;
 • перевезення лісоматеріалів, великогабаритних вантажів, великовагових вантажів, непакованих вантажів (навалом або наливом), автомобілів, відходів і брухту без діяльності щодо їх збирання або утилізації;
 • допоміжне обслуговування наземного транспорту (ремонт та обслуговування, закупівля та використання паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, автокосметики для легкового і вантажного автотранспорту);
 • демонтаж автомобілів, суден, комп'ютерів, телевізорів та іншого устаткування, що зазнало аварії або поломки, задля утилізації їх відходів;
 • закупівлю у населення скляної тари, різноманітних пакувальних відходів, брухту чорних та кольорових металів тощо (їх вторинного перероблення) для подальшого продажу переробним підприємствам;
 • збирання відпрацьованої електроніки, у т.ч. побутової, для подальшого продажу переробним підприємствам;
 • здійснення видобувної, геологорозвідувальної, виробничої, торгівельної, консультаційної, посередницької, інвестиційної, інноваційної, культурно-освітньої та будь-якої іншої господарської та підприємницької діяльності, що не суперечить чинному законодавству України;
 • участь у розробці проектів програм економічного розвитку області та галузевих програм в частині пошуку (розвідки), а також видобування корисних копалин, їх використання та охорони надр і механізму їх реалізації;
 • добування та переробка сировини для облицювальних матеріалів і бутового каменю, виробництво з природного каменю архітектурно-будівельних, декоративних, ритуальних та інших виробів;
 • видобування благородних металів, виготовлення та реалізація виробів з їх використанням;
 • видобування дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, у т.ч. бурштину, виготовлення та реалізація виробів з їх використанням;
 • скуповування та приймання, зберігання, експонування благородних металів, необробленого дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння та виробів з нього;
 • добування і переробка торфу, піщано-гравійної, цегельно-черепичної сировини та інших нерудних корисних копалин, виготовлення і реалізація продукції на їх основі;
 • виробництво будівельних матеріалів, вапна, гіпсових сумішей, буто-щебеневої продукції та  залізобетонних виробів тощо, їх реалізація;
 • розроблення (експлуатація) родовищ корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення;
 • надання допоміжних послуг у сфері будівництва і розроблення кар’єрів з видобутку (експлуатації) родовищ корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення;
 • виконання геологічного вивчення, геологічної розвідки (пошуку) у т.ч. дослідно-промислової розробки, та інших робіт, передбачених Положенням про стадії геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копалини, затвердженого наказом комітету України з питань геології та використання надр від 15.02.00 №19, у. т.ч. при здійсненні досліджень родовищ благородних металів дорогоцінних металів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння;
 • виконання проектних і пошукових робіт в галузі будівництва, геодезії, картографії;
 • надання консультацій та методичної допомоги по оформленню документів з отримання спеціальних дозволів на користування надрами, інших питань пов’язаних з використанням та охороною надр;
 • укладання договорів та інших угод із юридичними суб’єктами господарювання та фізичними особами України на здійснення ними видобувної, геологорозвідувальної, виробничої, торгівельної, консультаційної, інвестиційної, інноваційної та будь-якої іншої господарської та підприємницької діяльності, несе по ним зобов’язання і приймає самостійні рішення що не суперечать чинному законодавству України та рішенням Органу управління майном;
 • здійснення матеріально-технічного та фінансового забезпечення масштабних міжнародних проектів та вітчизняних будівельних, виробничих та комерційних проектів шляхом залучення кредитів, позичок, інвестицій тощо;
 • виробництво та реалізація будь-якої продукції, необхідної для здійснення діяльності Підприємства;
 • надання інших допоміжних комерційних послуг;
 • організує в регіоні виконання законодавства в частині забезпечення раціонального використання і охорони надр та навколишнього природного середовища, включаючи виконання робіт направлених на рекультивацію порушених земель;
 • технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
 • організація оптової та роздрібної торгівлі матеріалами, сировиною, продукцією виробничо-технічного призначення, товарами народного споживання;
 • надання транспортних, побутових і сервісних послуг;
 • діяльність по впровадженню досягнень науки і техніки в виробництво, сферу обслуговування;
 • виробництво, тиражування та реалізація наукових розробок;
 • торгово-посередницька діяльність;
 • виконання посередницьких, комерційних, дилерських, консалтингових та дистриб’юторських послуг виробничого і невиробничого характеру, включаючи створення торговельного дому, здійснення угод по експорту-імпорту, торгівля зовнішня;
 • організація і проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів;
 • надання послуг у проведенні технічних, економічних, юридичних та інших консультацій;
 • сприяння розвитку народних промислів, організація підприємств та майстерень народних промислів, реалізація виготовленої ними продукції;
 • виконання робіт із вивчення ринку послуг з переробки відходів;
 • здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
 • здійснення інших видів господарської діяльності не забороненої чинним законодавством України.
0
0
0
0
Сьогодні у Житомирі Сьогодні у Житомирі
Від криміналу до культури: млявий прогрес житомирських медіа Від криміналу до культури: млявий прогрес житомирських медіа
«Дерибан» на будівництві житомирських амбулаторій «Дерибан» на будівництві житомирських амбулаторій Газове підприємство обходить заборони АМКУ Газове підприємство обходить заборони АМКУ На Житомирщини з’являться відкриті дані про комунальне майно На Житомирщини з’являться відкриті дані про комунальне майно Євроінтеграція у сфері тютюнових виробів Євроінтеграція у сфері тютюнових виробів
Коментарі
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні

Новини Житомира за сьогодні

16:55 Що подивитися на вихідних 16:30 Коли і як їсти фрукти 16:00 У громадських закладах з’являться зручні сповивальні столики для немовлят, – норма ДБН 15:50 Житомирянка Катерина Кудрявцева здобула перемогу у Всесвітніх Літніх Іграх Спеціальної Олімпіади Від читача 16:06 Игорь Герус: Мизрах не Гордон, а точнее Гордон - не Мизрах! 15:40 Сьогодні житомиряни масово вийшли на прибирання та благоустрій міста 15:20 Не годувати шахраїв. Чому необхідна верифікація соцвиплат 15:20 Українці за кордоном: чи зменшиться кількість трудових мігрантів у 2019 14:40 За рік цибуля подорожчала на 350 %, яблука здешевшали на 47 % 14:14 Увага! Ускладнення погодних умов: сильний північно-західний вітер 14:00 У Житомирі завершується реконструкція спортивного інклюзивного майданчика по вул. Київська , 13 12:40 Житомир приєднається до акції "Година Землі" 12:20 На Житомирщині ювенальні прокурори виявили порушення під час притягнення неповнолітніх до адміністративної відповідальності 12:01 Дві споруди і два автомобілі згоріли внаслідок пожежі від паління сухої трави у Радомишльському районі 11:45 За торгівлю первоцвітами - штраф від 340 до 510 гривень 11:38 Травматичний пістолет з набоями виявили прикордонники в пункті пропуску на кордоні з Білоруссю 11:20 На Житомирщині споруджують 7 промислових сонячних електростанцій 11:18 Дев'ятикласник з Бердичева госпіталізований до реанімації після побиття агресивним ровесником 11:00 Земля для обраних: оборудки в Станишівській ОТГ 10:37 У рамках програми Президента України «Сільська медицина» лікарі Житомирщини отримали 22 автомобілі
Дивитись ще keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_up