На Житомирщині створили підприємство, яке займатиметься видобутком та реалізацією бурштину

На Житомирщині створили підприємство, яке займатиметься видобутком та реалізацією бурштину

Сьогодні, 25 травня, під час сесії Житомирської облради було прийняте рішення про створення двох нових комунальних підприємств -"Надра Житомирщини" та "Еко-сервіс". Кожне із новостворених підприємств матиме по 150 тисяч гривень статутного капіталу. 

 

Основні напрямки діяльності КП " Надра Житомирщини":

- здійснення видобувної, геологорозвідувальної, виробничої, торгівельної, консультаційної, посередницької, інвестиційної, інноваційної, культурно-освітньої та будь-якої іншої господарської та підприємницької діяльності, що не суперечить чинному законодавству України;

- участь у розробці та реалізації проектів програм економічного розвитку Житомирської області та галузевих програм в частині пошуку (розвідки), а також видобування корисних копалин, їх використання та охорони надр;

- добування, переробка і збагачення піску, пісчано-гравійної, цегельно-черепичної сировини, торфу та інших нерудних корисних копалин, виготовлення і реалізація продукції на їх основі;

- виробництво будівельних матеріалів, вапна, гіпсових сумішей, буто-щебеневої продукції та  залізобетонних виробів тощо, їх реалізація;

- розроблення (експлуатація) родовищ корисних копалин місцевого та загальнодержавного значення ;

- добування та переробка сировини для облицювальних матеріалів і бутового каменю, виробництво з природного каменю архітектурно-будівельних, декоративних, ритуальних та інших виробів,

- видобування дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, у т.ч. бурштину, виготовлення та реалізація виробів з їх використанням;

- скуповування та приймання, зберігання, експонування необробленого дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння та виробів з нього;

- надання допоміжних послуг у сфері будівництва і розроблення кар’єрів з видобутку (експлуатації) родовищ корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення;

- виконання геологічного вивчення, геологічної розвідки (пошуку) у т.ч. дослідно-промислової розробки, та інших робіт, передбачених Положенням про стадії геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копалини, затвердженого наказом комітету України з питань геології та використання надр від 15.02.00 №19;

- виконання проектних і пошукових робіт в галузі будівництва, геодезії, картографії,

- надання консультацій та методичної допомоги по оформленню документів з отримання спеціальних дозволів на користування надрами, інших питань пов’язаних з використанням та охороною надр;

- організує в регіоні виконання законодавства в частині забезпечення раціонального використання і охорони надр та навколишнього природного середовища, включаючи виконання робіт направлених на рекультивацію порушених земель;

- укладання договорів та інших угод із юридичними суб’єктами господарювання та фізичними особами України на здійснення ними видобувної, геологорозвідувальної, виробничої, торгівельної, консультаційної, інвестиційної, інноваційної та будь-якої іншої господарської та підприємницької діяльності, несе по ним зобов’язання і приймає самостійні рішення що не суперечать чинному законодавству України та рішенням Органу управління майном;

- здійснення матеріально-технічного та фінансового забезпечення міжнародних та вітчизняних екологічних виробничих комерційних та благодійних проектів шляхом залучення кредитів, позичок, інвестицій тощо;

- виробництво та реалізація будь-якої продукції, необхідної для здійснення діяльності Підприємства ;

- надання транспортних, побутових і сервісних послуг;

- організація оптової та роздрібної торгівлі матеріалами, сировиною, продукцією виробничо-технічного призначення, товарами народного споживання;

- діяльність по впровадженню досягнень науки і техніки в виробництво, сферу обслуговування;

- торгово-посередницька діяльність;

- виконання посередницьких, комерційних, дилерських, консалтингових та дистриб’юторських послуг виробничого і невиробничого характеру, включаючи створення торговельного дому, здійснення угод по експорту-імпорту, торгівля зовнішня;

- надання інших допоміжних комерційних послуг;

- організація і проведення, надання послуг у проведенні, конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів;

- надання послуг у проведенні технічних, економічних, юридичних та інших консультацій;

         - сприяння розвитку народних промислів, організація підприємств та майстерень народних промислів, реалізація виготовленої ними продукції;

         - виконання робіт із вивчення ринку;

- здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

- здійснення інших видів господарської діяльності не забороненої чинним законодавством України.

 

 

Згідно Статуту, основними напрямками діяльності КП "Еко-сервіс" є:

 •  збирання, купівля, приймання, зберігання, оброблення (перероблення), перевезення, реалізація і постачання, видалення відходів, їх утилізація, розміщення відходів на спеціальних полігонах, а також надання інших послуг у цій сфері;
 • будівництво та утримання полігонів, спеціально обладнаних місць (сховищ) для накопичення та зберігання або видалення та утилізації відходів у т.ч. небезпечних (НВ), з використанням спеціального обладнання і потужностей з їх переробки для вирішення питань утилізації, переробки техногенних промислових відходів від діяльності гірничих та каменеобробних підприємств та інших виробництв;
 • збирання, переробка твердих та рідких відходів виробництва, у т.ч. що містять дорогоцінні метали й дорогоцінне каміння та їх брухту, виготовлення і реалізація продукції на їх основі;
 • надання платних послуг юридичним і фізичним особам щодо розміщення безпечних твердих промислових, будівельних та побутових відходів на звалищних полігонах міста;
 • перевезення лісоматеріалів, великогабаритних вантажів, великовагових вантажів, непакованих вантажів (навалом або наливом), автомобілів, відходів і брухту без діяльності щодо їх збирання або утилізації;
 • допоміжне обслуговування наземного транспорту (ремонт та обслуговування, закупівля та використання паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, автокосметики для легкового і вантажного автотранспорту);
 • демонтаж автомобілів, суден, комп'ютерів, телевізорів та іншого устаткування, що зазнало аварії або поломки, задля утилізації їх відходів;
 • закупівлю у населення скляної тари, різноманітних пакувальних відходів, брухту чорних та кольорових металів тощо (їх вторинного перероблення) для подальшого продажу переробним підприємствам;
 • збирання відпрацьованої електроніки, у т.ч. побутової, для подальшого продажу переробним підприємствам;
 • здійснення видобувної, геологорозвідувальної, виробничої, торгівельної, консультаційної, посередницької, інвестиційної, інноваційної, культурно-освітньої та будь-якої іншої господарської та підприємницької діяльності, що не суперечить чинному законодавству України;
 • участь у розробці проектів програм економічного розвитку області та галузевих програм в частині пошуку (розвідки), а також видобування корисних копалин, їх використання та охорони надр і механізму їх реалізації;
 • добування та переробка сировини для облицювальних матеріалів і бутового каменю, виробництво з природного каменю архітектурно-будівельних, декоративних, ритуальних та інших виробів;
 • видобування благородних металів, виготовлення та реалізація виробів з їх використанням;
 • видобування дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, у т.ч. бурштину, виготовлення та реалізація виробів з їх використанням;
 • скуповування та приймання, зберігання, експонування благородних металів, необробленого дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння та виробів з нього;
 • добування і переробка торфу, піщано-гравійної, цегельно-черепичної сировини та інших нерудних корисних копалин, виготовлення і реалізація продукції на їх основі;
 • виробництво будівельних матеріалів, вапна, гіпсових сумішей, буто-щебеневої продукції та  залізобетонних виробів тощо, їх реалізація;
 • розроблення (експлуатація) родовищ корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення;
 • надання допоміжних послуг у сфері будівництва і розроблення кар’єрів з видобутку (експлуатації) родовищ корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення;
 • виконання геологічного вивчення, геологічної розвідки (пошуку) у т.ч. дослідно-промислової розробки, та інших робіт, передбачених Положенням про стадії геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копалини, затвердженого наказом комітету України з питань геології та використання надр від 15.02.00 №19, у. т.ч. при здійсненні досліджень родовищ благородних металів дорогоцінних металів, дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння;
 • виконання проектних і пошукових робіт в галузі будівництва, геодезії, картографії;
 • надання консультацій та методичної допомоги по оформленню документів з отримання спеціальних дозволів на користування надрами, інших питань пов’язаних з використанням та охороною надр;
 • укладання договорів та інших угод із юридичними суб’єктами господарювання та фізичними особами України на здійснення ними видобувної, геологорозвідувальної, виробничої, торгівельної, консультаційної, інвестиційної, інноваційної та будь-якої іншої господарської та підприємницької діяльності, несе по ним зобов’язання і приймає самостійні рішення що не суперечать чинному законодавству України та рішенням Органу управління майном;
 • здійснення матеріально-технічного та фінансового забезпечення масштабних міжнародних проектів та вітчизняних будівельних, виробничих та комерційних проектів шляхом залучення кредитів, позичок, інвестицій тощо;
 • виробництво та реалізація будь-якої продукції, необхідної для здійснення діяльності Підприємства;
 • надання інших допоміжних комерційних послуг;
 • організує в регіоні виконання законодавства в частині забезпечення раціонального використання і охорони надр та навколишнього природного середовища, включаючи виконання робіт направлених на рекультивацію порушених земель;
 • технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
 • організація оптової та роздрібної торгівлі матеріалами, сировиною, продукцією виробничо-технічного призначення, товарами народного споживання;
 • надання транспортних, побутових і сервісних послуг;
 • діяльність по впровадженню досягнень науки і техніки в виробництво, сферу обслуговування;
 • виробництво, тиражування та реалізація наукових розробок;
 • торгово-посередницька діяльність;
 • виконання посередницьких, комерційних, дилерських, консалтингових та дистриб’юторських послуг виробничого і невиробничого характеру, включаючи створення торговельного дому, здійснення угод по експорту-імпорту, торгівля зовнішня;
 • організація і проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів;
 • надання послуг у проведенні технічних, економічних, юридичних та інших консультацій;
 • сприяння розвитку народних промислів, організація підприємств та майстерень народних промислів, реалізація виготовленої ними продукції;
 • виконання робіт із вивчення ринку послуг з переробки відходів;
 • здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
 • здійснення інших видів господарської діяльності не забороненої чинним законодавством України.
0
0
0
0
Новини за темою Новини за темою
Коментарі
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні

Новини Житомира за сьогодні

17:59 Інформація про те, що митрополит Никодим перейшов до Православної церкви України, не відповідає дійсності 17:55 «Побити журналіста коштує менше, ніж квитки у кіно», - учасники дискусії 17:20 Свято Миколая: вірші, оповідання, пісні, народні звичаї та прикмети до Дня Святого Миколая 17:00 «Дизель Шоу» привітало маленьких житомирян з Днем Святого Миколая Від читача 13:16 Митрополит Никодим переходить до Православної Церкви України 16:40 19-річного коростенця засудили до позбавлення волі на 6 років 6 місяців за злочин під час іспитового терміну 16:20 Житомирський водоканал отримав відзнаку за здобутки у сфері екологічної безпеки 16:00 За 11 місяців від кору вакцинували майже 88% дітей 15:40 Безпечної криги не існує: рятувальники попереджають про правила зимової риболовлі 15:16 У Житомирі районні ради після виборів будуть ліквідовані 15:00 У Житомирі через замикання в мережі горів житловий будинок на трьох господарів 14:39 Після публікації "20 хвилин" чиновники міськради пообіцяли перевірити діяльність комунального закладу «Централізована бібліотечна система» 14:27 З міського бюджету Житомира виділено більше 1 млн грн на дорожню розмітку 14:20 Обласна рада прийняла бюджет на 2019 рік. ВІДЕО 14:00 У Житомирі нові дільничні офіцери поліції присягнули на вірність Українському народові 12:40 У Житомирі епідпоріг по грипу перевищено на 80 % 12:26 Понад 3 тонн піщано-сольвої суміші використали дорожники для посипання автошляхів області 12:20 В Україні з'являться нові 100 гривень 12:00 Крампуси, янголи, віслюк Вітус та Поліський Святий Миколай: Малинівка запрошує на відкриття унікальної Садиби 11:55 Пластуни привезли у Житомир Вифлеємський вогонь миру
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Не пропускай новини — долучайся до нас на Facebook
keyboard_arrow_up