Соціальні стандарти життя європейців та українців

Соціальні стандарти життя європейців та українців

Для країн з розвиненою ринковою економікою все актуальнішими стають процеси соціалізації економіки.

 

Це обумовлено тим, що в процесі свого розвитку ринкова система набула нових цінностей, на чолі яких стоїть людина, її життя, здоров’я, безпека, добробут та гармонійне існування, а отже, і нових механізмів для реалізації завдань з забезпечення гідного існування індивідів.

Одним з цих механізмів є соціальна стандартизація. Причиною появи соціальних стандартів стала успішна реалізація соціально-економічної політики високорозвиненими країнами, створення так званих держав загального добробуту, забезпечення їх сталого розвитку. Для передачі цього досвіду країнам, що розвиваються і прагнуть соціалізувати власні економічні системи, було визначено ряд індикаторів та стандартів, які ілюструють ефективність реалізації соціальної політики, рівень життя населення в цих країнах.

Найвідомішим договором у сфері захисту соціальних прав є Європейська соціальна хартія (ЄСХ). Дійсно, разом з Європейською конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод Соціальна хартія становить основу системи захисту прав людини Ради Європи. ЄСХ є унікальним сучасним договором не тільки за обсягом закріплених соціальних та економічних прав, але й за впровадженим контрольним механізмом, у рамках якого передбачено дві основні процедури: загальна для всіх учасників – розгляд доповідей держав та факультативна – розгляд колективних скарг, учасниками якої є 27 держав.

Відео дня

За результатом розгляду доповідей держав можуть бути прийняті висновки Європейським комітетом з соціальних прав. У випадках бездіяльності держав щодо прийнятих негативних висновків Комітет Міністрів може приймати рекомендації, вказуючи на встановлені Комітетом з соціальних прав невідповідності національного законодавства чи практики положенням Хартії. За результатами розгляду колективних скарг Європейський комітет з соціальних прав може виносити рішення по суті, а Комітет Міністрів у резолюції рекомендувати державі-відповідачу привести своє законодавство та/чи практику у відповідність з положеннями Хартії. Участь Комітету Міністрів Ради Європи як останньої ланки контрольного механізму та прийняття рекомендації і резолюції є надзвичайно важливим елементом, що сприяє підвищенню авторитету та ефективності механізму. У разі визнання Комітетом з соціальних прав порушень державою своїх зобов’язань за Хартією Комітет Міністрів може в резолюції запросити державу-відповідача визначити заходи, що вживатимуться з метою приведення свого законодавства та практики у відповідність з положеннями Хартії. У разі потреби Комітет Міністрів може рекомендувати відповідній державі вжити конкретних заходів для розв’язання ситуації. Утім, у порівнянні з контрольним механізмом Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та обов’язковістю для сторін у справах рішень Європейського суду з прав людини, в рамках контрольного механізму Соціальної хартії винесення обов’язкового рішення не передбачається. Незважаючи на окремі пропозиції про поширення юрисдикції Європейського суду на скарги за Європейською соціальною хартією та окремі рекомендації Парламентської асамблеї з цього приводу, це питання не входило в практичну площину для розгляду з моменту прийняття Хартії.

Слід виокремити два основні завдання, реалізації яких служать європейські соціальні стандарти:

- стандартизація соціальних прав громадян країн-членів ЄС;

- розробка соціальних стандартів рівня життя населення з метою забезпечення соціальної стабільності в суспільстві та зниження соціальної напруженості.

Європейські стандарти – норми, що прийняті за основу інституціями  ЄС та застосовуються в практиці країн ЄС. Соціальне забезпечення за стандартами Ради Європи і Європейського Союзу включає крім соціального забезпечення інші форми соціального захисту – державну соціальну допомогу, а також спеціальний особливий (додатковий) захист для окремих категорій населення. Держава повинна мати таку систему соціального забезпечення, яка шляхом виплати соціальних допомог покривала б основні соціальні ризики.

Метою створення системи соціальних стандартів в європейській практиці є моніторинг рівня життя населення для дійсних членів ЄС та орієнтування нових членів Європейської Співдружності та країн, які прагнуть досягти рівня розвитку європейських країн, у процесі здійснення соціальної політики і соціалізації своїх економік.

Україна декларує намір стати партнером та інтегруватися в спільноту європейських країн для запозичення їхнього досвіду в сфері суспільно-економічній діяльності для подолання відсталості і підвищення добробуту своїх громадян до європейського рівня. Досягнення високого рівня життя населення, аналогічного рівню в країнах Європи, є можливим за умови імплементації соціальних стандартів ЄС у свою практику.

Впровадження даних стандартів в Україні передбачає ряд механізмів та етапів. Одним з важливих аспектів здійснення європейської соціальної політики в Україні є стандартизація в сфері соціального захисту. Сучасна політика соціального захисту в Україні має ряд проблем: нестача ресурсів на соціальне забезпечення, демографічні проблеми, економічні (безробіття, корупція, тіньова економіка, негативні зовнішньоекономічні впливи), соціальні, політичні.

Найкраще відображають ступінь соціального розвитку країн так звані показники рівня життя, які налічують 14 показників, мінімальних соціальних норм, які гарантують гідний рівень життя населення країни.

В цілому українське законодавство містить необхідні основи для впровадження соціальних стандартів ЄС. В той же час, задекларовані в цих нормативно-правових актах стандарти, є значно нижчими в порівнянні з європейськими, внаслідок недостатнього рівня економічного розвитку, що а також через наявність корупції та олігархії.

Першочерговими завданнями в процесі соціалізації економіки України в умовах європейської інтеграції є забезпечення розвитку інститутів, законодавства, інфраструктури, структурних реформ. Зокрема в сферах соціального захисту перехід від соціального стандарту «прожитковий мінімум» до соціального стандарту «мінімальний споживчий бюджет» як базового при розрахунку мінімальної заробітної плати. Запровадження адресної соціальної допомоги, мінімальних соціальних гарантій рівня життя населення, охороні здоров’я, сфері пенсійного забезпечення, забезпечення ефективного функціонування економіки та політичної системи, узгодження політики стимулювання економічного розвитку та забезпечення соціальної справедливості.

Соціальні цінності в ЄС та Україні

Найбільшою цінністю для громадян України є збереження миру. Це підтвердили 56.6% співгромадян Інституту Горшеніна в ході соціологічного опитування, проведеного спільно з представництвом Фонду Фрідріха Еберта. На другому місці для українців - цінність людського життя, за що віддали свої голоси 42.7% опитуваних.

Разом з тим, для європейців, на думку українців, найважливішою цінністю є демократія, на другому місці – верховенство права, на третьому – права людини і лише потім ідуть мир і цінність людського життя. Також українці вважають, що толерантність для європейців є важливішою, ніж самореалізація. Однак, згідно даних, отриманих соціологами, солідарність і підтримка ближнього – на останньому місці у європейців.

Загалом дослідження свідчить, що наші громадяни визнають європейців кращими за себе у багатьох аспектах життя. Переважна більшість опитаних переконані, що українці гостинніші за європейців, але приблизно так само освічені та інтелектуально розвинені. За всіма іншими параметрами сусіди обганяють нас: європейців визнали більш релігійними, толерантними, законослухняними. Вони, на думку українців, ведуть здоровіший спосіб життя, дбайливіше ставляться до своєї культури та історії, до навколишнього середовища. Водночас європейці також більш схильні планувати своє життя та більш орієнтовані на матеріальні блага.

Отож, давайте спробуємо разом розібратися, чим відрізняється менталітет та спосіб життя переважної більшості українців та європейців. На перше місце слід було б поставити основну рису сучасного — довіру. Довіру до незнайомих перехожих, подорожніх, співробітників, представників силових структур, сервісних служб, влади, тощо. З цим у жителів Європи, як кажуть «Все окей!». Ба, більше, — довіра сягає немислимих для нас масштабів та проявів, по суті, пронизуючи всі суспільні відносини, — від прибиральниці до представників влади, правоохоронців і політиків найвищого рівня!

У нас, в Україні, однозначно, з цим є серйозна проблема, яка струмує та не дає рухатися далі суспільству, а політикам випрацювати спільну позицію щодо стратегічного розвитку країни.

Другою, та не менш позитивно сталою європейською практикою, можна вважати справедливість.Зрозуміло, що це— відносна річ, але широко забезпечений соціальний баланс в суспільстві, можливість отримати освіту, роботу без хабаря, набуття статусності та визнання без значних грошей та владних покровителів, всі ці речі сталими реаліями післявоєнної Європи, хоча і не ідеальною складовою, як і все інше у нашому світі. Говорячи конкретніше про прояви справедливості, варто розуміти, що за необхідності всі європейці, незалежно від трудового стажу та інших чинників, отримують соціальну допомогу від держави. Грошові виплати та пенсійне забезпечення залежно від попереднього стажу і заробітків, страхового медичного обслуговування забезпеченого державними та не державними фондами. Окрім цього, безробітні та соціально незахищені європейські громадяни отримують державне соціальне житло, системну фахову підготовку та перепідготовку задля подальшої участі на ринку праці.

Як правило, в більшості європейських країн, батьки на утримання малолітніх дітей отримують грошову допомогу. Не лише середні освітні заклади, але й професійні та вищі навчальні установи також переважно знаходяться на утриманні держави, при існуванні альтернативного приватного та комерційного сектору здобуття освіти.

Не секрет, що фінансова міць будь якої держави в значній мірі залежить від заможності її громадян. Адже, на відміну від українців, всі, або майже всі, бюргери, мсьє, сеньйори, сери та пери тримають кошти в банківських установах, як запоруку безпечного зберігання та гарантованого повернення своїх вкладів. До речі, зберігання коштів в багатьох європейських країнах ведеться під дуже і дуже незначний відсоток, близько 1, 5% в рік. У деяких країнах, а то і дивно для нас, навіть з нульовою ставкою! Зрозуміло, що держава вільно та зі знанням справи використовує фінанси — «кров» економіки, а це левова частка обороту всієї господарки. При цьому, Багатство великої частини громадян, Скромність можновладців будь яких рангів та їх рівноправність в соціумі, є основою Рівності в суспільстві, запорукою спокою та злагоди. Престижне авто, дороговартісний будинок, солідний банківський рахунок, наявність коштовностей, колекція цінних картин не є для європейців предметом для хизувань, показником персональних переваг, виокремлення на фоні інших, це — буденний стиль життя, звична поведінка, звичного європейця, яка сформувалася багато років, а то і століть тому. Все це породжує масову та природну Доброзичливість.

Європейці, як правило, не схильні засуджувати тебе поспіхом за вчинені ненароком дрібні прогріхи, бо прекрасно розуміють, що можуть опинитись в аналогічній ситуації. Головне для них — дати людині шанс усвідомити здійснене і виправитися. Щирі посмішки однозначно підбадьорюють, надають сил і наснаги. Тим більше, що отримувати такий безкоштовний дар є змога і щоденно, і щохвилинно. Як Ви знаєте, українці в цьому сегменті поводять себе дещо по-іншому, отож, на сьогодні, і напевно, поки що, це і буде одна з наявних і суттєвих відмінностей між нами.

Багато мешканців Європи пишаються таким незвичним для нас поняттям як егалітарність. Це реальна можливість спілкуватися з політичними та правлячими елітами країни, бути так собі запанібрата з сильними світу цього, що робить мешканця не просто громадянином, платником податків та виборцем, а реальним учасником державотворчих процесів, на які він може практично вплинути. Прозорість у відносинах зі всіма — це саме та риса сучасного європейця, яка вигідно відрізняє його від мешканця іншого континенту або соціуму.

В Євросоюзі 99% мешканців взагалі не розуміють, що таке хабар, вимагання коштів чи домовленості «під сукном». Вони повністю позбавлені цього «дива» пострадянського, латиноамериканського та частини африканського способу життя через вирішення низки питань у такий ганебний спосіб. І тут справа не в менталітеті, а в правлячих елітах, які з приходом до влади вирішили отримувати за це додаткові та не передбачені посадою та функціями дивіденди. Колосальний дефіцит побутових товарів в радянський і пострадянський часи, не узгодженість та заборони при будівництві, виділення земельних наділів, ведення підприємницької діяльності та багато чого іншого, породили це явище серйозно, і як ми бачимо в Україні, досить на довго. Скромність, Людяність, Терпимість, це саме ті якості, які сміливо можна застосувати до сучасного мешканця європейської спільноти. Адже при низці економічних, сексуальних та інших сучасних «революцій», бурхливому притоку емігрантів, європейці залишили відчуття та розуміння природності таких процесів, сприйняття їх, як даність часу, з якою можна боротися, а можна успішно жити, не роблячи з цього проблем. Попри королівське, графське, баронське та інше титуловане походження чималої частини населення, попри традиції, багатства, естетику та інші важливі атрибути, європейці з цього приводу не мають жодної пихи, ведуть себе скромно і толерантно, як і всі інші. Терпимість до іншої раси, віросповідання, сексуальних уподобань, стилю та способу життя — це вигідна та стала практика сучасної цивілізації, до якої прагне населення України, як гармонійна складова сучасної Європи та світу.

Турбота про Довкілля є сталою рисою сучасного мешканця Європи, який свідомо розуміє свою відповідальність за стан природи та оточуючого середовища перед нинішнім і прийдешніми поколіннями. Відмова від пакунків з поліетилену, заміна природного газу та атомної енергетики на відновлювані джерела енергії є свідомим вибором європейських урядів і, як наслідок, сталим поступом в наступному етапі розвитку суспільства.

Дещо дивно для нас, але велика частина мешканців Європи свідомо відмовляється від власних авто, переходячи на велосипеди, таким чином, як кажуть у нас, вбиваючи «двох зайців»: підтримують себе в гарній фізичній формі та зберігаючи чистим та незабрудненим довкілля. Сортування твердих побутових відходів, продукту життєдіяльності людини є щоденною нормою кожної людини, не залежно від віку та походження. Зараз викинути скляну або пластикову пляшку у звичний смітник стало майже неможливим і за подібні порушення закону передбачене суворе покарання.

Опис позитивних рис сучасного європейця можна продовжувати і продовжувати, але варто зазначити, що всі перелічені надбання сучасної цивілізації прийшли не одразу. Суспільство довго йшло до цього, боролося, долало супротив, десятиліттями доводило переваги та недоліки тих чи інших явищ та тенденцій. Ми, українці, також на шляху до вже апробованої та добре себе зарекомендованої цивілізації, рухаємося хоча і повільно, з зупинками, але в вірному напрямку. Все те позитивне, або майже все, може та має бути застосоване на теренах України та дасть не гірший результат ніж у сучасній Європі.

Ця публікація була підготовлена в рамках проекту "Просування реформ в регіони" за сприяння Європейського Союзу (http://ec.europa.eu/europeaid). Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю автора і жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу

 

Коментарі
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні
Новини Житомира за сьогодні
17:50 У кінотеатрі імені Івана Франка відбувся допрем’єрний показ документального фільму «ВОВК, СТРАХУ НЕМА» 17:33 Скоїв ДТП і випив алкоголю «для знаття стресу» - водій зі Звягеля відповість за обидва правопорушення 17:00 На Чуднівщині прокурори домоглися стягнення до міського бюджету понад 80 тис. грн за непоставлений природний газ 16:38 У Житомирській області з початком повномасштабного вторгнення знайшли прихисток  понад 119 тисяч ВПО Від читача 16:18 Питання захисту прав дітей для системи БПД є одним із пріоритетних. 16:21 Винуватиці ДТП на Бердичівщині, в якій загинула молода дівчина, повідомлено про підозру 16:00 У гідропарку встановлюють модульне укриття photo_camera 15:40 За крадіжку з сільського магазину вітчим з пасинком постануть перед судом 15:20 У Черняхові виявили сказ в домашнього собаки 15:00 #Плічопліч: Велику Олександрівку приїхали відновлювати майстри з Закарпаття 14:41 На сесії міськради військовим виділили 84 млн грн, на укриття у закладах освіти - 35 млн грн 14:20 До 3,5 років ув’язнення засуджено податківця з Житомирщини за продаж службових даних із закритої бази 14:00 Крав у магазинах парфуми, продукти і алкоголь: 19-річному житомирянину загрожує позбавлення волі 12:39 Мандрівка двох п’яних друзів на автомобілі нічними вулицями міста завершилась на судовій лаві 12:20 Згорів разом з вагончиком: на пожежі у Ставищі виявлено тіло чоловіка 12:00 Бабиного літа в Україні не буде: жовтень розпочнеться з суттєвого похолодання 11:40 Як українцям із важкими пораненнями, опіками та онкологією пройти лікування за кордоном? 11:20 33-річна житомирянка опинилась в реанімації після ДТП на вулиці Гонти 11:00 33-річному житомирянину загрожує ув’язнення за систематичне знущання з дружини і дітей 10:40 Увага! Безвісно зникла 42-річна житомирянка
Дивитись ще keyboard_arrow_right
Ваші відгуки про послуги у Житомирі Ваші відгуки про послуги у Житомирі
keyboard_arrow_up