Стало відомо, які житомирські виші увійшли до рейтингу університетів за показниками Scopus 2017 року

Стало відомо, які житомирські виші увійшли до рейтингу університетів за показниками Scopus 2017 року

Видавничою службою «УРАН», на замовлення Освіта.ua, здійснено наукометричний моніторинг суб’єктів науково-видавничої діяльності України за показниками бази данихSciVerse Scopus, на підставі якого складено рейтинг українських вищих навчальних закладів

До рейтингу увійшли 2 житомирські вищі навчальні заклади. 

На 59 місці опинився Житомирський державний технологічний університет. 80-й щабель займає Житомирський державний університет. 

"Scopus" — бібліографічна і реферативна база даних, а також інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих в наукових виданнях. База даних індексує більше 20 000 наукових видань з технічних, медичних та гуманітарних наук. Також, до бази даних потрапляють публікації наукових журналів, матеріали конференцій та книжкових видань. Розробником та власником "Scopus" є видавнича корпорація "Elsevier". Дані "Scopus", окрім іншого, використовуються при складанні деяких рейтингів провідних університетів світу. Наприклад, Times Higher Education або QS World University Rankings.

Рейтинг ВНЗ України за даними наукометричної бази даних SciVerse Scopus

 


п/п
Установа Кількість публікацій Кількість цитувань Індекс Гірша
(h-індекс)
1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 14802 68483 79
2 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 8382 40675 60
3 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 2547 10122 51
4 Львівський національний університет імені Івана Франка 5823 28547 50
5 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 2780 14029 50
6 НТУУ "Київский політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 5862 13118 43
7 Донецький національний медичний університет ім. Горького 953 6056 40
8 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 3184 10249 37
9 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 2425 8556 36
10 Національний університет "Львівська політехніка" 4278 9025 33
11 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 436 4208 32
12 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 681 3544 32
13 Сумський державний університет 1688 7887 31
14 Український державний хіміко-технологічний університет 712 4236 30
15 Національний медичний університет імені О.О.Богомольця 467 2699 30
16 Ужгородський національний університет 1660 6737 29
17 Донецький національний університет 1708 4129 27
18 Харківський національний університет радіоелектроніки 2143 3527 26
19 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 449 3325 23
20 Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 866 2749 23
21 Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України 265 2567 23
22 Національний університет "Києво-Могилянська академія" 319 2217 23
23 Донецький національний технічний університет 1107 2160 23
24 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 328 1833 23
25 Національний університет біоресурсів і природокористування України 504 1505 19
26 Харківський національний медичний університет 230 1090 19
27 Національний авіаційний університет 1360 1980 17
28 Донбаська державна машинобудівна академія 336 1626 15
29 Одеський національний політехнічний університет 707 1213 15
30 Національний університет харчових технологій 286 977 15
31 Хмельницький національний університет 269 943 15
32 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 329 999 14
33 Національний лісотехнічний університет України 130 978 14
34 Одеський національний медичний університет 448 889 14
35 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького 122 579 14
36 Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського 111 807 13
37 Київський національний університет технологій та дизайну 269 1683 12
38 Національна металургійна академія України 871 800 12
39 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 286 774 12
40 Запорізький національний технічний університет 568 766 12
41 Національний транспортний університет 232 682 12
42 Чернігівський національний технологічний університет 217 583 12
43 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 178 511 12
44 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 130 385 12
45 Криворізький національний університет 194 312 12
46 Запорізький державний медичний університет 210 589 11
47 Буковинський державний медичний університет 562 563 11
48 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 194 422 11
49 Одеський державний екологічний університет 99 364 11
50 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 132 317 11
51 Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 80 679 10
52 Національний фармацевтичний університет 369 621 10
53 Київський національний університет будівництва і архітектури 356 543 10
54 Вінницький національний технічний університет 439 542 10
55 Івано-Франківський національний медичний університет 48 441 10
56 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 86 358 10
57 Луганський державний медичний університет 76 342 10
58 Київська школа економіки 46 336 10
59 Житомирський державний технологічний університет 161 334 10
60 Тернопільський національний економічний університет 429 503 9
61 Запорізька державна інженерна академія 268 405 9
62 Одеська державна академія будівництва та архітектури 101 306 9
63 Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 123 248 9
64 Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка 93 230 9
65 Сумський національний аграрний університет 67 184 9
66 Донецький державний університет управління 48 181 9
67 Харківська медична академія післядипломної освіти 69 606 8
68 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 142 366 8
69 Запорізький національний університет 241 344 8
70 Приазовський державний технічний університет 391 327 8
71 Українська академія друкарства 81 283 8
72 Луцький національний технічний університет 299 265 8
73 Херсонський державний університет 126 211 8
74 Одеська національна академія харчових технологій 131 191 8
75 Донбаська національна академія будівництва і архітектури 50 190 8
76 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 56 154 8
77 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 205 270 7
78 Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 299 247 7
79 Національний університет водного господарства та природокористування 182 219 7
80 Житомирський державний університет імені Івана Франка 122 152 7
81 Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 136 148 7
82 Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 156 119 7
83 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 196 226 6
84 Національний гірничий університет 516 225 6
85 Українська медична стоматологічна академія 219 225 6
86 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 223 166 6
87 Український державний університет залізничного транспорту 77 139 6
88 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 64 138 6
89 Українська інженерно-педагогічна академія 129 128 6
90 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 156 124 6
91 Київський національний торговельно-економічний університет 140 115 6
92 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 111 111 6
93 Міжрегіональна академія управління персоналом 58 80 6
94 Міжнародний Соломонів університет 48 184 5
95 Київський Медичний Університет УАНМ 186 146 5
96 Чорноморський національний університет імені Петра Могили 74 111 5
97 Одеський національний морський університет 81 105 5
98 Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 105 85 5
99 Національний університет фізичного виховання і спорту України 28 70 5
100 Черкаський державний технологічний університет 71 60 5
101 Міжнародний гуманітарний університет 39 77 4
102 Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 42 66 4
103 Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 25 60 4
104 Львівський державний університет фізичної культури 59 54 4
105 Кіровоградський національний технічний університет 41 34 4
106 Харківський державний університет харчування та торгівлі 35 32 4
107 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 47 97 3
108 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 13 78 3
109 Дніпродзержинський державний технічний університет 106 49 3
110 Полтавський університет економіки і торгівлі 65 43 3
111 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 39 39 3
112 Київський славістичний університет 7 36 3
113 Білоцерківський національний аграрний університет 21 21 3
114 Полтавська державна аграрна академія 44 58 2
115 Університет банківської справи 55 30 2
116 Львівський торговельно-економічний університет 5 26 2
117 Національний університет "Одеська морська академія" 14 22 2
118 Мукачівський державний університет 32 18 2
119 Уманський національний університет садівництва 57 16 2
120 Маріупольский державний університет 14 15 2
121 Київський Університет імені Бориса Грінченка 17 12 2
122 Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 13 8 2
123 Харківський національний університет внутрішніх справ 13 7 2
124 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 10 5 2
125 Харківський національний університет будівництва та архітектури 11 4 2
126 Національна академія Служби безпеки України 7 62 1
127 Національна академія державного управління при Президентові України 6 19 1
128 Одеська державна академія технічного регулювання та якості 12 7 1
129 Державний університет інформатики і штучного інтелекту 4 6 1
130 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 10 5 1
131 Університет економіки та права "Крок" 5 5 1
132 Таврійський державний агротехнологічний університет 12 3 1
133 Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля 12 3 1
134 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 5 2 1
135 Національний університет "Одеська юридична академія" 6 1 1
136 Львівський університет бізнесу та права 2 1
0
0
0
0
Сьогодні у Житомирі Сьогодні у Житомирі
Від криміналу до культури: млявий прогрес житомирських медіа Від криміналу до культури: млявий прогрес житомирських медіа
«Дерибан» на будівництві житомирських амбулаторій «Дерибан» на будівництві житомирських амбулаторій Газове підприємство обходить заборони АМКУ Газове підприємство обходить заборони АМКУ На Житомирщини з’являться відкриті дані про комунальне майно На Житомирщини з’являться відкриті дані про комунальне майно «Дерибан» на будівництві житомирських амбулаторій «Дерибан» на будівництві житомирських амбулаторій
Коментарі
Найчастіше Найчастіше
Новини за сьогодні

Новини Житомира за сьогодні

17:55 У Житомирі визначили переможців літературного фестивалю «Шодуарівська Альтанка» 17:30 Поточна ситуація на ринку дає можливість не підвищувати ціну на газ – Президент 17:10 Як проголосувати на виборах переселенцю 17:00 «Правила виживання» на «Інтері»: єдина реальна книга скарг і пропозицій Від читача 15:50 Гриценко та його "Громадянська позиція" зганьбились на Тернопільщині (фото) 16:43 Поліція має інформацію про наміри "злодіїв в законі" прибути в Україну під час виборів - для дестабілізації ситуації в державі – В’ячеслав Аброськін 16:20 На Житомирщині засуджено екс-чиновницю, яка підробила документи та «віддала» родичу 2 га землі вартістю майже 80 тис грн 16:00 За спалювання листя та сміття – штраф 15:40 Відсьогодні Національна поліція перейшла на посилений варіант несення служби у зв'язку з виборами Президента 15:20 У Житомирі розпочали підготовку до ремонту доріг 15:00 У гонитві за красою: в Житомирі жінка намагалася пронести повз касу косметики майже на 7 тисяч гривень 14:40 Житомирянка Юлія Єлістратова виборола золото та бронзу на Відкритому Кубку Кіпру 14:20 У Чуднівському районі господар спалював бур’ян і ледь не спалив обійстя 14:00 У Баранівському районі два ДТП: автомобіль зіткнувся з возом, а мотоцикл - з велосипедом 12:40 До переходу на літній час - менше тижня: підготуйте свій організм 12:18 У Бердичівському районі під колеса трактора потрапила 17-річна дівчина 12:12 У Радомишльському районі обікрали голову ДВК: вкрали печатку виборчої комісії і особисті речі 12:00 Весна на всі смаки: синоптики попереджають про сніг в середу і потепління на вихідні 11:52 З берегів Тетерева та інших водойм області зібрали близько 500 мішків сміття 11:36 Вночі у Житомирі під час пожежі в квартирі загинуло двоє громадян
Дивитись ще keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_up